Bina Harapan Malaysia

Kembali Ke Senarai Negeri


Senarai Calon Sarawak


Mordi Anak Bimol
P192 MAS GADING

Kelvin Yii Lee Wuen
P195 BANDAR KUCHING

Chong Chieng Jen
P196 STAMPIN

Edward Anak Andrew Luwak @ Edward Luwak
P199 SERIAN

Wong Ling Biu
P208 SARIKEI

Alice Lau Kiong Yieng
P211 LANANG

Oscar Ling Chay Yew
P212 SIBU

Paren Anak Nyawi
P215 KAPIT

Chiew Chan Yew
P217 BINTULU

Violet Yong Wui Wui
N10 PENDING

Chong Chieng Jen
N12 KOTA SENTOSA

Irene Mary Chang Oi Ling
N51 BUKIT ASSEK

David Wong Kee Woan
N54 PELAWAN

Chiew Chiu Sing
N68 TANJUNG BATU

Ting Tiong Choon
N74 PUJUT

Wong King Wei
N9 PADUNGAN